ቃለ-መጠይቕ ምስ ገዲም ተጋዳላይ ሰመረ በያን(ወድ-በያን)

ቃለ-መጠይቕ ምስ ገዲም ተጋዳላይ ሰመረ በያን(ወድ-በያን)